Marie beter

Marie Desmecht

Tijdens mijn opleiding groeide mijn interesse voor slikstoornissen en neurogene spraak- en taalstoornissen bij volwassenen. Dit heeft er mij toe aangezet om hiervoor ervaring op te doen in verscheidene ziekenhuizen, waaronder AZ Sint-Maria Halle, OLV Aalst en Vitaz Campus Beveren. Bovendien vond ik het ook enorm boeiend en fijn om kinderen met leerstoornissen te begeleiden en de nodige ondersteuning te bieden.

Ik vind het dan ook heel interessant dat je als logopediste met verschillende leeftijdsgroepen aan de slag kan gaan.

Voor mijn masterproef kreeg ik de opportuniteit om patiënten met chronische radiatie-geassocieerde dysfagie te behandelen. Hierdoor nam mijn interesse voor slikstoornissen toe. Daarom wil ik mijn kennis hieromtrent heel graag uitbreiden. Hiervoor volg ik alvast het postgraduaat Dysfagie aan de Arteveldehogeschool. Zo kan ik mij verder verdiepen in de diagnostiek en behandeling van slikstoornissen.

Opleidingen en bijscholingen

  • Master of Science in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen – afstudeerrichting logopedie, Universiteit Gent
  • Postgraduaat dysfagie, Arteveldehogeschool
  • Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters (Ingrid Herreman, Wanda Heylen, 2021)
  • Het topje van de rekenberg... Rekentaal en zoekstrategieën (Hilde Heuninck, 2021)
  • SimpTell, webgebaseerde telegramstijltherapie voor mensen met chronische afasie (Thomas More, 2022)
  • Meertalige personen met afasie: onderzoek en behandeling (Thomas More, 2022)
  • Hoe hou je rekening met cognitie bij mensen met een hersenletsel? (Thomas More, 2023)
  • Logopedie en audiologie in een veranderde maatschappij (Universiteit Gent, 2023)