3 M6 A0833 2
24 april 2024

Een lactatiekundige én logopediste? Van waar de combinatie?

Alhoewel lactatiekundigen meestal een vroedkundige achtergrond hebben, vinden stilaan ook logopedisten de weg naar dit boeiende domein. Voor velen lijkt het geen voordehandliggende specialisatie als logopedist maar beide domeinen zijn nauwer verwant dan je denkt.

Sinds enkele jaren wordt de term 'prelogopedie' of 'preverbale logopedie' meer en meer gebruikt. Prelogopedisten zijn logopedisten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van baby's en jonge kinderen op vlak van de vroege taalontwikkeling, alsook de oraalmotorische ontwikkeling van het zuigen, slikken en kauwen.

Wanneer we als prelogopedisten adviezen geven aan borstvoedende moeders (i.h.k.v. flesweigeren, tongriempjes,...), kan dit grote gevolgen hebben voor de borstvoeding zelf. Omgekeerd kunnen er ook moeilijkheden zijn bij de borstvoeding waarbij er vermoedens zijn van een foute drinktechniek bij de baby.

Door de ogen kunnen kijken van zowel de moeder (melkproductie,...) als van de baby (zuigen en slikken), geeft dan ook een enorme kwalitatieve meerwaarde aan de begeleiding bij eet-, drink- en/of borstvoedingsgerelateerde problemen.

3 M6 A1953 vierkant
Ine De Bruycker (Pre)logopediste & lactatiekundige + Coördinator