Werkwijze

Kan mijn kind zo jong al echte logopedische oefeningen krijgen?

Echte oefeningen worden er meestal niet gegeven. Op basis van observaties met het kind, worden ouders gecoacht om voedingsmomenten of de interactie en communicatie met hun kind te optimaliseren. Veranderingen in de omgeving, in de manier hoe je met je kind communiceert, in voedingsconsistenties etc. zorgen ervoor dat je als ouder een mooie evolutie kan teweegbrengen.


Twijfel je of we kunnen helpen?

Stel je vraag!
3 M6 A1495 min

Waarbij kan een prelogopediste helpen?

Een logopediste is gespecialiseerd in het mond-, stem- en keelgebied. Alle functies die hiermee worden uitgevoerd, zijnde slikken, kauwen en spreken kunnen worden begeleid door een prelogopediste.

Speech

Spraak- en taalontwikkeling

Komt het spreken bij je kind moeilijk op gang of begrijp je niet altijd wat je kind zegt?

Een prelogopedist kan je kind en jullie als ouders helpen door indirecte of directe therapie. Heb je het gevoel als ouder dat je kind moeilijker verstaanbaar is, minder woorden gebruikt, minder zegt dan leeftijdsgenootjes,...? Dan is het beter om zo vroeg mogelijk een prelogopedist te contacteren. Door middel van een onderzoek of observatie kan zij jullie adviseren of het al dan niet nodig is om therapie op te starten of het op langere termijn op te volgen.

Cuttery

Eet-, drink- , slik- of kauwproblemen

Maak je je zorgen over hoe het eten of drinken bij je baby, peuter of kleuter verloopt?

Slikproblemen (binnen het vakjargon: dysfagie) is een weinig gekend domein binnen de logopedie. Prelogopedie focust binnen de slikproblemen, op de eet- en drinkproblemen bij baby's en zeer jongen kinderen. Zowel voor begeleiding bij de borstvoeding, het drinken uit een papfles, flesweigering als de overgangen naar papjes of vaste voeding, kan je bij een prelogopedist, expert in de slikfunctie, terecht. Door middel van observaties worden adviezen gegeven m.b.t. houdingen, consistenties, materiaal etc. en wordt er samen een manier gezocht om de voedingssituatie te optimaliseren. Aangezien eet- en drinkproblemen vaak geen geïsoleerde oorzaak hebben, is het zeer waardevol om te kunnen samenwerken met andere disciplines.

Wie kan je helpen?

Hieronder vind je terug wie je als expert binnen dit domein kan verder helpen.

Afspraak prelogopedie

Het is mogelijk om een afspraak te maken via onze online agenda.

Een vraag?

Weet je niet goed bij welke discipline(s) je terecht kan? Of heb je een interdisciplinaire vraag? Stel ons je vraag en wij helpen je verder!