Wie kan logopedie volgen?

Logopedie kan letterlijk gegeven worden aan alle leeftijdsgroepen. Bij baby's en jonge kinderen waarbij het taal- en spraakontwikkeling nog niet voltooid is, spreken we van prelogopedie.

Logopedie kan ook gegeven worden aan lagere schoolkinderen als volwassenen.

Bij lagere schoolkinderen geven wij vaker therapie in het kader van leer-, taal- of articulatiestoornissen.

Volwassenen begeleiden we wanneer er sprake is van taal-, spraak-, slik- en/of stemproblemen ten gevolge van een neurologische oorzaak.

Twijfel je of we je kunnen helpen?

3 M6 A1251

Waarbij kan een logopediste helpen?

Hiernaast vind je de domeinen terug waarbij wij je kunnen helpen.

Speech

Lees- en/of spellingsproblemen

Zijn er bezorgdheden rond de lees- en spellingsvaardigheden van je kind?

Lees- en spellingsproblemen kunnen zich op verschillende manieren op verschillende momenten van de lagere school uiten. Leest je kind trager dan andere kinderen? Draait je kind letters om of raadt je kind wat er staat geschreven? Dan kan dit een aanwijzing zijn voor een leerstoornis.

Hetzelfde geldt voor de spellingsproblemen. Alleen worden deze soms minder makkelijk opgemerkt wanneer kinderen dit compenseren met hun visueel geheugen. Maakt je kind een beperkt aantal fouten bij een voorbereid dictee maar slaat het alles door elkaar wanneer hij/zij spontaan moet schrijven? Ook dit kan een aanwijzing zijn om dit eens verder te onderzoeken.

Speech

Rekenproblemen

Maak je je zorgen om de rekenvaardigheid van je zoon of dochter?

Rekenproblemen kunnen duidelijk worden wanneer je kind het moeilijk heeft om inzicht te krijgen in de getallen. Welke getal staat er voor of achter een getal? Wat zijn eenheden, tientallen,...? Maar dit kan zich ook uiten op vlak van hoofdrekenen of het leren van de maal- en deeltafels.

Speech

Articulatieproblemen

Is je kind moeilijk verstaanbaar?

Dan kan er sprake zijn van fonologische of fonetische articulatieproblemen. Ze hebben beiden een andere oorzaak maar resulteren in onverstaanbaarheid of onzekerheid bij het kind. Wanneer dit wordt opgemerkt, kan het altijd interessant zijn om de opinie van een logopedist te vragen om te kijken of het aangewezen is om therapie op te starten. Er wordt niet behandeld wanneer dit niet nodig is of de tijd er nog niet rijp voor is.

Speech

Taal-, spraak-, of slikproblemen door een neurologisch probleem

Denk maar aan Parkinson, MS, ALS, een hersenberoerte,...

under construction

Wie kan je helpen?

Hieronder vind je terug wie je als expert binnen dit domein kan verder helpen.

Info en tarieven

Logopedisch onderzoek

Bij de start van een traject wordt er eerst een logopedisch onderzoek uitgevoerd.

Logopedisch onderzoek

Afhankelijk van de domeinen die onderzocht moeten worden (rekenen, spelling, taal, lezen, articulatie,...) en het werktempo van uw kind, wordt er tussen 30 min en 2u30 aan onderzoek ingepland.
Met behulp van dit onderzoek kunnen we werkpunten en doelstellingen voor de therapie in kaart brengen.

Een onderzoek is eveneens nodig om terugbetaling te kunnen aanvragen.

Tarief bij een normale terugbetaling: € 43,17 per 30 minuten
Tarief bij een verhoogde terugbetaling: € 36,50 per 30 minuten

Vraag raad aan uw logopediste of mutualiteit over de mogelijke terugbetaling.

Logopedische therapie

Afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt er een therapieplan voorgesteld en opgestart.

Logopedische therapie

Er wordt hierbij een frequentie van therapiesessies voorgesteld. Dit varieert meestal tussen 1 x 30 min of 2 x 30 min per week.

Afhankelijk van de noden kunnen deze trajecten variëren van een aantal maanden tot een aantal jaar.

Tarief bij een normale terugbetaling: € 35,20 per 30 minuten
Tarief bij een verhoogde terugbetaling: € 30,86 per 30 minuten

Vraag raad aan uw logopediste of mutualiteit over de mogelijke terugbetaling.