Wordt er bij een eerste onderzoek een diagnose gesteld?

Bij het eerste logopedisch onderzoek wordt een uitgebreide evaluatie uitgevoerd om de specifieke behoeften van het kind te begrijpen. De logopedist verzamelt informatie over spraak, taal, stem en/of gehoor. Hoewel een voorlopige indruk kan worden verkregen, wordt een definitieve diagnose vaak pas gesteld na minstens 6 maanden (liefst 1 jaar).

Het doel van het eerste onderzoek is om een individueel behandelplan op te stellen dat is afgestemd op de cliënt. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Twijfel je of we je kunnen helpen?

Maak een kennismakingsafspraak
3 M6 A1251

Waarbij kan een logopediste helpen?

Hiernaast vind je de domeinen terug waarbij wij je kunnen helpen.

Speech

Lees- en/of spellingsproblemen

Zijn er bezorgdheden rond de lees- en spellingsvaardigheden van je kind?

Lees- en spellingsproblemen kunnen zich op verschillende manieren op verschillende momenten van de lagere school uiten. Leest je kind trager dan andere kinderen? Draait je kind letters om of raadt je kind wat er staat geschreven? Dan kan dit een aanwijzing zijn voor een leerstoornis.

Hetzelfde geldt voor de spellingsproblemen. Alleen worden deze soms minder makkelijk opgemerkt wanneer kinderen dit compenseren met hun visueel geheugen. Maakt je kind een beperkt aantal fouten bij een voorbereid dictee maar slaat het alles door elkaar wanneer hij/zij spontaan moet schrijven? Ook dit kan een aanwijzing zijn om dit eens verder te onderzoeken.

Speech

Rekenproblemen

Maak je je zorgen om de rekenvaardigheid van je zoon of dochter?

Rekenproblemen kunnen duidelijk worden wanneer je kind het moeilijk heeft om inzicht te krijgen in de getallen. Welke getal staat er voor of achter een getal? Wat zijn eenheden, tientallen,...? Maar dit kan zich ook uiten op vlak van hoofdrekenen of het leren van de maal- en deeltafels.

Speech

Articulatieproblemen

Is je kind moeilijk verstaanbaar?

Dan kan er sprake zijn van fonologische of fonetische articulatieproblemen. Ze hebben beiden een andere oorzaak maar resulteren in onverstaanbaarheid of onzekerheid bij het kind. Wanneer dit wordt opgemerkt, kan het altijd interessant zijn om de opinie van een logopedist te vragen om te kijken of het aangewezen is om therapie op te starten. Er wordt niet behandeld wanneer dit niet nodig is of de tijd er nog niet rijp voor is.

Wie kan je helpen?

Hieronder vind je terug wie je als expert binnen dit domein kan verder helpen.

Maak een eerste afspraak

Maakt u zich zorgen? Maak een eerste afspraak, dan kunnen wij een antwoord geven op uw vragen.

Info en tarieven

Logopedisch onderzoek

Bij de start van een traject wordt er eerst een logopedisch onderzoek uitgevoerd.

Logopedisch onderzoek

Afhankelijk van de domeinen die onderzocht moeten worden (rekenen, spelling, taal, lezen, articulatie,...) en het werktempo van uw kind, wordt er tussen 30 min en 2u30 aan onderzoek ingepland.
Met behulp van dit onderzoek kunnen we werkpunten en doelstellingen voor de therapie in kaart brengen.

Een onderzoek is eveneens nodig om terugbetaling te kunnen aanvragen.

Tarief : € 42,75 per 30 minuten

Vraag raad aan uw logopediste of mutualiteit over de mogelijke terugbetaling.

Logopedische therapie

Afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt er een therapieplan voorgesteld en opgestart.

Logopedische therapie

Er wordt hierbij een frequentie van therapiesessies voorgesteld. Dit varieert meestal tussen 1 x 30 min of 2 x 30 min per week.

Afhankelijk van de noden kunnen deze trajecten variëren van een aantal maanden tot een aantal jaar.

Tarief: € 36,14

Vraag raad aan uw logopediste of mutualiteit over de mogelijke terugbetaling.