3 M6 A2228
21 juni 2024

Slijm in de weg

Kleine kinderen en vooral baby’s hebben vaak last van ademhalingsproblemen. Ze zijn nog niet sterk genoeg om zelfstandig slijmen op te hoesten. Naast een medicamenteuze behandeling zoals antibiotica, puffen of aerosol, kan ook een niet-medicamenteuze behandeling bij de kinesist helpen om de slijmen op te hoesten. Op deze manier kunnen secundaire infecties worden voorkomen.

Via een buikband wordt de buikademhaling tegengehouden. Zo worden de kinderen, door druk op de borst, verplicht om traag en op een laag longvolume in te ademen. Op deze manier krijgt de lucht de tijd om achter de slijmprop te komen.

Quote

Door druk op de borst worden ze verplicht om traag en op een laag longvolume in te ademen.

We laten de kinderen telkens op een hoger longvolume ademen. De mucus verzamelt zich en wordt naar de bovenste luchtwegen verplaatst, waar de baby ze kan ophoesten.

Belangrijk is dat de kinderen niet wenen, aangezien ze dan juist snel en oppervlakkig inademen, mama en papa zorgen dus best voor een leuke afleiding.

3 M6 A2254 vierkant2
Cato Juwet Kinesiste